SubIndia.com - Bharat Ki Khoj
Home   |  Business Directory   |  Submit Your Content   |  Site Map
Directory - Cities - Mumbai - Mumbai Police
Mumbai Police
Telephone Numbers of the Police Stations
Azad Maidan 22620295, 22678115
Agripada 23070532, 23078213, 23092293
Airport 26156921, 26156315, 26156309
Amboli 26305630, 26315600, 26305596
Antop Hill 24013767, 24074447
Andheri 26842677, 26831562
Aarey Sub. 26858485, 26858484
Bangur Nagar
Byculla 23748292, 23711329,  23719808
Bhoiwada 24144220, 24185637, 24181759
Bandra 26513716, 26423122
Bandra Kurla Complex 26504481, 26504482, 26504483
Bhandup 25954467, 25952171
Borivali 28906606, 28930145
Colaba 22852885, 22856817
Cuff Parade 22180588, 22188009, 22183225
Chembur 25227563, 25221613, 25223273
Charkop 28902339, 23719136
Dongri 23753676, 
D.B. Marg 23870181, 23867873, 23872893
Dadar 24301403, 24303654, 24227229
Dharavi 24073988, 24074368
Deonar 25568682, 25567406
D.N. Nagar 26304002, 26303893
Dindoshi 28786300, 24691205
Dahisar 28285014, 
Gamdevi 23804505, 23803505
Ghatkopar 25153986, 25153543
Gorai
Goregaon 28722495, 28723252, 28721900
Goregaon East 26863134, 26861617
J.J. Marg 23748200, 
Juhu 26184432, 26183856
Jogeshwari 28210763, 28221672
Kalachowki 23754128, 23757357
Kurla 26500478, 26503182
Khar 26494977, 26496030
Kasturba Marg 28059007, 28066158
Kanjur Marg 25782637, 25789365
Kandivali (W) 28050904, 28056603
Kurar 28402911, 28490444
Kherwadi 26571216, 26570877
L.T. Marg 22069230, 22084302, 22072229
Marine Drive 22880267, 22880266, 22880265
Malvani 28821319, 28822557
M.H.B. Colony 28981679, 
Matunga 24021512, 24011783
Malabar Hill 23637571, 23635517, 23635513
M.R.A. Marg 22611939, 22621313, 22620759
Mahim 24449821, 24456237
M.I.D.C. 28368352, 28361324
Mulund 25689844, 25684535
Malad 28821482, 28821147
Meghwadi 28210837, 28210860
Nagpada 23004605, 23078109, 23092293
N.M. Joshi 23095667, 23085732, 23085898
Nirmal Nagar 26471306, 26470931
Nehru Nagar 25224647, 25224291
Navghar 25631062, 25637314
Oshiwara 26322753, 26323862
Pydhonie 23436114, 23463333, 23473333
Pant Nagar 25158914, 25116687
Parksite 25789368, 25786518, 25784840
Powai 25702492, 25702863, 25702690
R.A.K. Marg 24185618, 24184375, 24186836
R.C.F. 25541991, 25541690
Shivaji Park 24362515, 24229059, 24370641
Samata Nagar 28850790, 
Shivaji Nagar 25580506, 25560402
Sahar  26828775, 26828916, 26828926
Santacruz 26487856, 26492972
Sakinaka 28476160, 28474411
Shahu Nagar 24043624, 
Sion  24031376, 24026307
Sewree 66567265, 23716139
Tardeo 23534114, 23512109, 23525527
Tilak Nagar 25229345, 25227293
Trombay 25563382, 25567190
Versova 26304812, 
Versova Sagri
V.P. Road 23821312, 23872525, 23869719
Vakola 26685236, 26683257
Vile Parle 26112813, 26117317
Vikroli 25782492, 25782240
Vinoba Bhave Nagar 26500296, 26500298, 26500299
Wadala 66567552, 66567551, 24185250
Wadala Truck Terminal 24036495, 24036645, 24036646
Worli 24939352, 24948284
Yellow Gate 66565014, 66565011, 66565012


Home  |  Advertise with Us  |  Terms & Condition  |  Contact us
Powered & Design by AllDelhi.com